Tijdelijke verkeersmaatregel Rhododendronlaan 7, 7587 NL de Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NL 7
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel Rhododendronlaan 7, 7587 NL de Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren van het Openluchtconcert op het eigen terrein bij Landgoedhotel De Wilmersberg, Rhododendronlaan 7, 7587 NL de Lutte, op 9 september 2018, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer met uitzondering van fietsers en aanwonenden:
 

Beschrijving

•    de Kruisseltlaan, tussen de Rhododendronlaan en het Lutterkerkpad,
op de volgende dag en tijden:
•    zondag 9 september 2018, vanaf 14:30 uur tot 17:00 uur;
 Tevens een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van:
•    de Kruisseltlaan, tussen de Rhododendronlaan en het Lutterkerkpad,
op de volgende dag en tijden:
•    zondag 9 september 2018, vanaf 14:30 uur tot 17:00 uur,
Datum bekendmaking: 31 juli 2018
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.