Aanvraag om omgevingsvergunning Glanerbrugdijk 6, 7582 RC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RC 6
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Glanerbrugdijk 6, 7582 RC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 boom op het perceel Glanerbrugdijk 6, 7582 RC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.