Verleende vergunning APV en bijzondere wetten hoek Brinkstraat en de Brink in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten hoek Brinkstraat en de Brink in Losser

Op grond van artikel 5:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

J. van Raaij, Helenastraat 22, 7543 TT Enschede voor het innemen van een standplaats op de hoek van de Brinkstraat en de Brink in Losser, naast het pand van Medikamente Die Grenze in de periode van 24 december 2018 tot en met 31 december 2018. Met uitsluiting van 25 en 26 december 2018.¹ 
Datum bekendmaking 26 oktober 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Standaard procedure tekst.