Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Pastoor van Laakstraat 43, 7586 CB Overdinkel

Type bekendmaking
kansspelvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586CB 43
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Pastoor van Laakstraat 43, 7586 CB Overdinkel

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Café Geerdink, Pastoor van Laakstraat  43, 7586 CB Overdinkel voor het aanwezig hebben  van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf gedurende het tijdvak van 25 oktober 2018 tot en met 24 oktober 2019 .¹
Datum bekendmaking 26 oktober 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.