Vastgestelde “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018”

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG
Publicatiedatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Vastgestelde “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 16 oktober 2018 de “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2014 een gezamenlijke “Nota verblijfsrecreatie in Noordoost Twente” opgesteld. Hierin is het beleid in de vier gemeenten op elkaar afgestemd. Gelet op de trends en  ontwikkelingen in de verblijfsrecreatieve sector is het gewenst te beschikken over een actueel beleidskader. De “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” voorziet hierin.

Procedure

De “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

De beleidsnota kan ook op www.overheid.nl worden bekeken.

Losser, 8 november 2018

Publicatie
1.            De Week van Losser
2.            www.losser.nl  en www.overheid.nl

Bijlagen