Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet zijn de volgende ontheffingen verleend aan:
 

Beschrijving

Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de gelegenheid ‘Kerstmarkt’ in ‘t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser maandag 10 december 2018 van 16.30 uur tot en met 21.30 uur.
Datum bekendmaking 3 oktober 2018
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.