Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Besluit omgevingsvergunning Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen en uitbreiden van een restaurant op het perceel Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser.
Datum bekendmaking 25 oktober 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.