Aanvraag om omgevingsvergunning het Witte Zand, 67, 7586 GW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586GW 67
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning het Witte Zand, 67, 7586 GW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van een dragende wand door een staalconstructie op het perceel het Witte Zand 67, 7586 GW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.