Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PB 23
Publicatiedatum
07-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een kapschuur op het perceel Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.