Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
18-04-2018
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer R.G. Hoevers, Hannekerveldweg 19, 7581 BD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘’Vrouw 2018’’ aan de Smuddeweg 3, 7581 PN in Losser op zondag 27 mei 2018 van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Datum bekendmaking: 23 februari 2018
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.