Gebruiksmelding Hogeweg 81, 7582 CB Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582CB 81
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
18-04-2018
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Hogeweg 81, 7582 CB Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruik op het perceel Hogeweg 81, 7582 CB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.