Aanvraag omgevingsvergunning nabij Lutterstraat 64-66, 7581 BV Losser en nabij Van Deinselaan 13-15, 7582 ZP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7581BV 64
  • 7582ZP 13
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
18-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning nabij Lutterstraat 64-66, 7581 BV Losser en nabij Van Deinselaan 13-15, 7582 ZP Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van drie bomen, twee bomen nabij Lutterstraat 64-66, 7581 BV Losser, en één boom nabij Van Deinselaan 13-15, 7582 ZP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.