Aanvraag om omgevingsvergunning Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RK 3
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
18-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van drie recreatiewoningen op het perceel Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.