Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PX 59
Publicatiedatum
07-03-2018
Einddatum
18-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een restaurant op het perceel Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen..