Besluit buiten behandeling Mozartstraat 51, 7582 ET Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7582ET 51
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Mozartstraat 51, 7582 ET Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Het uitbreiden van een bestaande carport of het bouwen van een nieuwe carport op het perceel Mozartstraat 51, 7582 ET Losser.
Datum bekendmaking 25 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.