Besluit buiten behandeling Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7586BK 11
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Het verbouwen van een woning en het plaatsen van dakkapellen op het perceel Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel.
Datum bekendmaking 25 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.