Aanvraag om omgevingsvergunning Snippertweg 1, 7582 PC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PC 1
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Snippertweg 1, 7582 PC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een inrit vanaf de straat voor Snippertweg 1, 7582 PC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.