Aanvraag om omgevingsvergunning Havezatensingel 6, 7581 WB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WB 6
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Havezatensingel 6, 7581 WB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van het gebouw op het perceel Havezatensingel 6, 7581 WB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.