Aanvraag om omgevingsvergunning Harbertweg 2, 7588 RD Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RD 2
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Harbertweg 2, 7588 RD Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen boerderij/woning op het perceel Harbertweg 2, 7588 RD Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.