Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 16
Publicatiedatum
05-09-2018
Einddatum
17-10-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Madrie BV, Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte voor het houden van de Landgoed Twente Fair op het campingterrein van Landgoedcamping het Meuleman, Lutterzandweg 16 , 7587 LH De Lutte op de volgende dagen en tijden;
-    Zaterdag 27 oktober van 10:00 uur tot en met 18:00 uur. 
-    Zondag 28 oktober van 10:00 uur tot en met 17:00 uur.¹
Datum bekendmaking 27 juni 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.