Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 1354 en 1355 aan de Drielandweg in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
05-09-2018
Einddatum
17-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 1354 en 1355 aan de Drielandweg in Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afzetten van een wal op percelen bekend als LSR00 sectie Q, nummers 1354 en 1355 aan de Drielandsweg te Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.