Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1346, Ambachtstraat 35 in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
05-09-2018
Einddatum
17-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1346, Ambachtstraat 35 in de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op perceel Ambachtstraat 35, bekend als LSR00, sectie O, nr 1346 te De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.