Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet op het perceel De Poppe 6, 7587 GA de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587GA 6
Publicatiedatum
26-11-2018
Einddatum
07-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet op het perceel De Poppe 6, 7587 GA de Lutte

Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel gewijzigd van de Drank- en Horecavergunning van:
 

Beschrijving

Wegrestaurant Scandinavian Losser B.V., gevestigd aan De Poppe 6, 7587 GA de Lutte.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.