Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het perceel De Poppe 6, 7587 GA de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587GA 6
Publicatiedatum
26-11-2018
Einddatum
07-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het perceel De Poppe 6, 7587 GA de Lutte

Op grond van artikel 30b van de wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Wegrestaurant Scandinavian Losser B.V, De Poppe 6, 7587 GA de Lutte voor het plaatsen van twee kansspelautomaten voor het tijdvak 23 november 2018 tot en met 23 november 2019.¹
Datum bekendmaking: 26 november 2018. 
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.