Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Raadhuisplein in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-11-2018
Einddatum
07-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Raadhuisplein in Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

OWN DSW Zorgverzekeraar, ’s-Gravenlandseweg 555, 3119 XT Schiedam tot het innemen van een standplaats met een minivan ten behoeve van promotie van de zorgverzekeraar op het Raadhuisplein in Losser op donderdag 27 december 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
Datum bekendmaking 26 november 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.