Aanvraag om omgevingsvergunning voor diverse percelen op het Luttermolenveld in de Lutte.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
05-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning voor diverse percelen op het Luttermolenveld in de Lutte.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 29 prefab woningen (eerste fase) op diverse percelen in het Luttermolenveld. Deze aanvraag vervangt de eerder ingediende aanvragen voor het bouwen van 14 en 28 woningen (deze zijn op verzoek ingetrokken).
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.