Aanvraag om omgevingsvergunning Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PE 27
Publicatiedatum
05-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Ontheffing van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een bijgebouw op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, LSR00, sectie H, nummer 9659, nabij Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.