Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Hermanus Gerhardus Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD in Losser, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Johma geeft een feestje’ aan het Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser op zaterdag 15 september 2018 van 15.00 uur tot en met 01.00 uur.
Datum bekendmaking 21 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.