Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum ven de Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum ven de Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren van het bierpongtoernooi in het centrum van de Lutte, op vrijdag 22 juni 2018 , de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer:
 

Beschrijving

• Dorpstraat tussen de Plechelmusstraat en Margrietstraat;
• Irenestraat, tussen Plechelmusstraat en Dorpstraat,
op de volgende dag(en) en tijden:
• vrijdag 22 juni 2018, vanaf 16:00 uur tot 23:00 uur.
Datum bekendmaking: 20 juni 2018
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.