Sloopmelding Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581BZ 28
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van een asbest dakbeschot op het perceel Sportlaan 28, 7581 BZ Losser. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.