Sloopmelding Roorderheurneweg 2, 7587 LJ de Lutte

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587LJ 2
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Roorderheurneweg 2, 7587 LJ de Lutte

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van een schuur en los materiaal naast een schuur op het perceel Roorderheurneweg 2, 7587 LJ de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.