Sloopmelding Hogeboekelweg 54, 7582 PR Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PR 54
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Hogeboekelweg 54, 7582 PR Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

- Verwijderen van asbest van agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel Hogeboekelweg 54, 7582 PR Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.