Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 45, 7586 AA Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AA 45
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 45, 7586 AA Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een berging op het perceel Kerkhofweg 45, 7586 AA Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.