Aanvraag om omgevingsvergunning voor percelen kadastraal bekend sectie H, nummers 8209, 10004, 9974, De Saller 2, fase C

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning voor percelen kadastraal bekend sectie H, nummers 8209, 10004, 9974, De Saller 2, fase C

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van bomen op het percelen kadastraal bekend sectie H, nummers 8209, 10004 en 9974, De Saller 2, fase C.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.