Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een kinderdagverblijf op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.