Weigeringsbesluit omgevingsvergunning nabij Beuningerstraat 2, 7587 LD de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7587LD 2
Publicatiedatum
03-10-2018
Einddatum
14-11-2018
Kaart behorende bij: Weigeringsbesluit omgevingsvergunning nabij Beuningerstraat 2, 7587 LD de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 3:12 van de Algemene wet Bestuursrecht heeft besloten de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van één eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 2637 nabij Beuningerstraat 2, 7587 LD de Lutte.
Datum bekendmaking 21 september 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.