Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
03-10-2018
Einddatum
14-11-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer R. Weggen, Julianastraat 9, 7586 AT Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Kerstmarkt op zondag 9 december 2018 van 15.00 uur tot 19.00 uur op het plein voor het Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.
Datum bekendmaking 26 september 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.