Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 16
Publicatiedatum
03-10-2018
Einddatum
14-11-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Hulshof People en Products, Twickelerlaan 16, 7495 VG Ambt Delden voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente Fair op het terrein van Landgoedcamping Het Meuleman, Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte op de volgende dagen en tijden;
•    zaterdag 27 oktober 2018 van 9.00 uur tot 22.00 uur
•    zondag 28 oktober 2018 van 13.00 uur tot 22.00 uur.
Datum bekendmaking 26 september 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.