Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Kosterstraat 1, 7581 GA Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GA 1
Publicatiedatum
03-10-2018
Einddatum
14-11-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Kosterstraat 1, 7581 GA Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Centrum Management Losser, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Kerstmarkt in Losser op zondag 16 december 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur op de volgende locaties:
-    St. Maartenstraat
-    Brinkstraat
-    De Brink
-    Raadhuisplein
Datum bekendmaking 26 september 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.