Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Dorpstraat 47 7587 AB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AB 47
Publicatiedatum
03-10-2018
Einddatum
14-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Dorpstraat 47 7587 AB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van één eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1140, nabij Dorpstraat 47, 7587 AB de Lutte. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.