Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 12, 7587 NB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NB 12
Publicatiedatum
03-10-2018
Einddatum
14-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 12, 7587 NB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een terreinafscheiding bestaande uit een stalen hekwerk op het perceel Denekamperstraat 12, 7587 NB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.