Vaststelling Structuurvisie Losser

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
31-10-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling Structuurvisie Losser

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 16 oktober 2018 de Structuurvisie Losser gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

De Structuurvisie geeft op hoofdlijnen invulling aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van het grondgebied van de gemeente Losser.

Procedure

De Structuurvisie (met de daarbij behorende bijlagen) ligt vanaf 1 november 2018 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken kunnen ook digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Structuurvisie Losser treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de Structuurvisie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Losser, 31 oktober 2018

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen