Sloopmelding van Beethovenlaan 42, 7582 EM Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582EM 42
Publicatiedatum
31-10-2018
Einddatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding van Beethovenlaan 42, 7582 EM Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel van Beethovenlaan 42, 7582 EM Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.Standaard procedure tekst.