Sloopmelding Lepelaarstraat 23, 7581 SW Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581SW 23
Publicatiedatum
31-10-2018
Einddatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Lepelaarstraat 23, 7581 SW Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Lepelaarstraat 23, 7581 SW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.Standaard procedure tekst.