Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend LSR00 sectie D, nummer 5294 nabij Belvedereweg 8, 7587 LV De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LV 8
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend LSR00 sectie D, nummer 5294 nabij Belvedereweg 8, 7587 LV De Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is de volgende ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer:

Beschrijving

Het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2018, 2019 en 2020 op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 5294 nabij Belvedereweg 8, 7587 LV De Lutte.
Datum bekendmaking 17 januari 2018.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.