Aanvraag om omgevingsvergunning Rondweg 44, 7581 KB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581KB 44
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Rondweg 44, 7581 KB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Verlengen van een tijdelijke vergunning voor een zorgwoning op het perceel Rondweg 44, 7581 KB Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.