Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 39, 7588 PV Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PV 39
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 39, 7588 PV Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een nieuwe werktuigenberging ter vervanging van de huidige vervallen berging op het perceel Denekamperstraat 39, 7588 PV Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.