Aanvraag om omgevingsvergunning Mensmanweg 7, 7588 GP Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
30-05-2018
Einddatum
11-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Mensmanweg 7, 7588 GP Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur op het perceel Mensmanweg 7, 7588 GP Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.