Aanvraag om omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 72, 7585 PM Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PM 72
Publicatiedatum
30-05-2018
Einddatum
11-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 72, 7585 PM Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een aanbouw, schuur en erker op het perceel Glanerbrugstraat 72, 7585 PM Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.