Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Rectificatie aanvraag om omgevingsvergunning Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PG 16
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Rectificatie aanvraag om omgevingsvergunning Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Aanleggen van een inrit en het plaatsen van lichtmasten op het perceel Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.